2018 ULUSAL HEMOFİLİ KONGRESİ: 14-17 Nisan 2018'de İSTANBULDA YAPILACAK

img

Hemofili Federasyonu ve Türkiye Hemofili Derneği tarafından düzenlenen Kongre 14-17 Nisan 2018
tarihinde İstanbul'da Polat Rönesans otelinde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiyi kongre sitesinden alabilirsiniz.
Hemofili hastaları ve yakınları ile Hemofili konusunda çalışan sağlık personeli ve bilim insanları bir arada olacaktır.
www.turkiyehemofilikongresi.org