2018 ULUSAL HEMOFİLİ KONGRESİ: 14-17 Nisan 2018'de İSTANBULDA YAPILACAK

2018 ULUSAL HEMOFİLİ KONGRESİ: 14-17 Nisan 2018'de İSTANBULDA YAPILACAK

Hemofili Federasyonu ve Türkiye Hemofili Derneği tarafından düzenlenen Kongre 14-17 Nisan 2018
tarihinde İstanbul'da Polat Rönesans otelinde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiyi kongre sitesinden alabilirsiniz.
Hemofili hastaları ve yakınları ile Hemofili konusunda çalışan sağlık personeli ve bilim insanları bir arada olacaktır.
www.turkiyehemofilikongresi.org

Benzer Haberler: